card
Бичиг баримт

1

3.5*4.5 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг

2

Гадаад паспорт

 • Авсан огнооноос хойш 10 жил хэтрээгүй байх
 • Доод тал нь 6 сарын хүчинтэй хугацаатай байх
 • 2 хуудас хоосон байх

3

Хуучин гадаад паспорт

 • Хуучин гадаад паспорт байхгүй бол УБЕГ-аас гадаад паспорт анх удаа авсан эсвэл өмнөх паспортоо үрэгдүүлсэн, хүчингүй болгуулсан, хугацаа дууссан талаарх лавлагаа авах

4

Гэрлэлтийн гэрчилгээ  

 • Байхгүй бол лавлагаа авах

5

Төрсний гэрчилгээ

 • Байхгүй бол лавлагаа авах

6

Ажлын газрын тодорхойлолт

 • Албан тушаал
 • Ажилласан жил
 • Цалин
 • Аялах хугацаанд амралттай эсвэл чөлөөтэй эсэхийг тусгасан байх

7

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 • Эсвэл ТҮЦ машинаас лавлагаа авах

8

Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол

 • Компанийн гэрчилгээ
 • Эрхэлж буй үйл ажиллагаатай холбоотой бусад бичиг баримт, түрээсийн гэрээ г.м

9

Тэтгэвэрт гарсан бол тэтгэврийн дэвтэр

10

Оюутан, сурагч бол сургуулийн тодорхойлолт

11

Сүүлийн 6 сарын дансны хуулга, хадгаламжийн дэвтэр