card

1

3.5*4.5 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг

2

Гадаад паспорт

 • 6 сараас дээш хугацаатай байх
 • 2 хуудас хоосон байх

3

Хуучин гадаад паспорт

 • Хуучин паспортоо үрэгдүүлсэн бол лавлагаа авах
 • Гадаад паспорт анх удаа авсан бол лавлагаа авах

4

Төрсний гэрчилгээ

 • Байхгүй бол лавлагаа авах

5

Гэрлэлтийн гэрчилгээ  

 • Байхгүй бол Е-Монголиа-с Англи хэл дээр лавлагаа авах

6

Ажлын тодорхойлолт

 • Албан тушаал
 • Ажилласан жил
 • Цалин
 • Аялах хугацаанд амралттай эсвэл чөлөөтэй эсэхийг тусгасан байх

7

Нийгмийн даатгалын лавлагаа

 • Сүүлийн нэг жилийн лавлагаа Англи хэл дээр авах

8

Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол

 • Компанийн гэрчилгээ
 • Компанийн дансны хуулга сүүлийн 1 сар
 • Татварын тодорхойлолт
 • Эрхэлж буй үйл ажиллагаатай холбоотой бусад бичиг баримт, тусгай зөвшөөрөл, гэрээ гэх мэт

9

Тэтгэвэрт гарсан бол тэтгэврийн дэвтэр

10

Оюутан, сурагч бол сургуулийн тодорхойлолт

11

Харилцах болон хадгаламжийн дансны хуулга 

 • Сүүлийн 3 сарын хуулга банк эсвэл киоскоос авах
 • Хадгаламж бол Англи хэл дээр тодорхойлолт авах
 • Аяллын зардлаа санхүүжүүлэх үлдэгдэлтэй байх

12

Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа  

Жич: Лавлагааг E-Mongolia-с хэвлэж авна. E-Mongolia-с авах боломжгүй бол ТҮЦ машин эсвэл УБЕГ-аас авна. 

Тухайн хүний өгсөн бичиг баримтаас хамааран визний хариу шийдвэрлэгдэнэ.